จีน เผยสถานการณ์ไข้หวัดนกรุนแรงลดลง

                หน่วยงานสาธารณสุขจีน รายงานสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 พบว่าการระบาดลดลง ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมาธิการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติจีน (NHFPC) ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เริ่มใช้มาตรการฉุกเฉิน เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด รวมถึงการสั่งปิดตลาดค้าสัตว์ปีก และการสั่งระงับการขนย้าย
                    ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน และควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่าไข้หวัดนก สายพันธุ์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ และแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนก และสัตว์ปีก ซึ่งหากต้องการซื้อสัตว์ปีกไปบริโภคควรตรวจสอบดูใบรับรองการกักกันก่อนซื้อ

 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (10/03/60)