อังกฤษอาจส่งออกตีนไก่ไปจีนเพิ่ม

               รัฐบาลอังกฤษกล่าวถึงโอกาสในการเพิ่มปริมาณส่งออกตีนไก่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดอังกฤษหรือแม้กระทั่งในยุโรปไปยังประเทศจีนหลังการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยชิ้นส่วนดังกล่าวนิยมบริโภคเป็นอาหารว่างและมีราคาแพงในประเทศจีนและภูมิภาคอื่นๆ
             สืบเนื่องจากข้อตกลงการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ระหว่างอังกฤษและจีนในการส่งออกเท้าสุกรไปยังจีน จึงเป็นโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าให้กับชิ้นส่วนซากสัตว์อื่นๆ ทั้งนี้ ผู้บริโภคชาวอังกฤษมีการบริโภคชิ้นส่วนไก่ที่มีสีขาว (white meat) เช่น อก ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่ผลิตได้ ทำให้ต้องมีการนำเข้า แต่จะส่งออกชิ้นส่วนไก่ที่มีสีเข้ม (dark meat) เช่น ขา น่อง ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการภายในประเทศแต่เป็นที่ต้องการในส่วนอื่นของโลก

 

 ที่มา: pressandjournal.co.uk สรุปโดย: มกอช. (16/03/60)