เวียดนาม เผยพบไข้หวัดนก H5N1 ระบาด

                 สถาบันสุขภาพศาสตร์และระบาดวิทยาแห่งชาติเวียดนาม (NIHE) รายงานพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และ H5N6 ระบาดในจังหวัดกาวบังทางตอนเหนือของเวียดนาม
                 จากรายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่อำเภอจาลิงค์ และจังหวัดกาวบัง จึงได้ทำการเก็บและส่งตัวอย่างไปตรวจสอบยังสถาบัน NIHE ซึ่งพบว่าไก่ดังกล่าวมีสาเหตุการตายจากการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
                 ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำจัดสัตว์ปีกกว่า 4,015 ตัว และนกเขา 18 ตัว พร้อมสั่งฆ่าเชื้อเล้าไก่และพื้นที่โดยรอบที่เกิดการระบาด
 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (17/03/60)