อินเดีย เผยสามารถผลิตเนื้อ นม และไข่ได้มากขึ้น

                กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอินเดีย เผยปัจจุบันอินเดียมีการผลิตสินค้านม, ไข่ และเนื้อเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในช่วงเดือน กรกฏาคม-ตุลาคม 2559 อินเดียมีปริมาณผลิตภัณฑ์นม 105.42 ล้านตัน, ไข่ 55.1 พันล้านฟอง และเนื้อ 4.67 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30, 6.42 และ 8.74 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ ภาครัฐอินเดียยังมีโปรแกรมเพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตนม และไข่ในประเทศด้วย 
 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (17/03/60)