จีน และไอร์แลนด์ ลงนามพิธีสารนำเข้าเนื้อ

           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาจีนและไอร์แลนด์ได้ลงนามในพิธีสารนำเข้าเนื้อแช่แข็งจากไอร์แลนด์มายังจีน ซึ่งมีข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ กักกัน และมาตรการสุขภาพสัตว์ หลังจากจีนได้มีการสั่งห้ามนำเข้าเนื้อจากไอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2543 เหตุพบการระบาดของโรควัวบ้า โดยผู้ประกอบการไอร์แลนด์ที่ส่งออกเนื้อแช่แข็งมายังจีนจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐจีน ได้แก่ คณะกรรมการรับรองและควบคุมระบบแห่งชาติของจีน(CNCA)และกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งของจีน(AQSIQ) 
 
           ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคเนื้อวัวในจีนตั้งแต่ปี 2553-2558 พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า  และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันจีนยังไม่สามารถผลิตเนื้อวัวได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ โดยนอกจากการลงนามพิธีสารการนำเข้าเนื้อระหว่างจีนและไอร์แลนด์แล้วทั้งสองประเทศยังได้ลงนามในพิธีสารการค้าม้าระหว่างกันด้วย
 
            อนึ่ง มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของไอร์แลนด์ไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงปี 2555-2559 ทำให้ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของไอร์แลนด์รองจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

 
 
 
ที่มา : thebeefsite.com
สรุปโดย : มกอช. (21/04/2560)