มะกัน-จีนจับมือ ตกลงนำเข้าเนื้อวัว-สัตว์ปีก

       ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมหารือเพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน โดยจีนเตรียมจะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาในวันที่16กรกฎาคม2560หลังระงับการนำเข้ามาตั้งแต่ปี2546จากการระบาดของโรควัวบ้า ด้านสหรัฐอเมริกาจะประกาศระเบียบเพื่อนำเข้าสัตว์ปีกที่ปรุงสุกจากจีน ซึ่งจากผลการเจรจาดังกล่าวสมาคมผู้เลี้ยงวัวสหรัฐคาดว่าจะทำให้ตลาดเนื้อวัวและความต้องการเนื้อวัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา

       ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการระยะเวลา100วันแรกของประธานาธิบดีทรัมป์
 
 
 
 
 
ที่มา : thefencepost.com
สรุปโดย : มกอช. (19/05/60)