แคนาดาแซงมะกัน ชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกหมูไปจีน

           แคนาดาชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกเนื้อหมู รวมถึง คากิ ขาหมู และเครื่องในจากสหรัฐฯได้สำเร็จ โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 แคนาดาส่งออกหมูไปยังประเทศจีน 93,000 ตัน มากกว่าสหรัฐฯที่ส่งออกไป 87,500 ตัน ในขณะที่สหภาพยุโรปยังคงครองแชมป์โดยส่งออกไปถึง 393,365 ตัน 
           ความสำเร็จของแคนาดาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเนื้อหมูของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กำลังการผลิตในประเทศกลับลดลง ทำให้จีนต้องนำเข้าเนื้อหมูมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีกับเกษตรกรของแคนาดาที่ส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการใช้แรคโตพามีนซึ่งเป็นสารเร่งเนื้อแดงที่จีนห้ามใช้ผสมในอาหารเลี้ยงสุกร ในขณะที่เกษตรกรกว่าครึ่งรวมถึงผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายใหญ่ของสหรัฐฯยังคงมีการใช้สารดังกล่าวอยู่ด้วย 
  
 
 
ที่มา : reuters.com
สรุปโดย : มกอช. (09/06/2560)