USDA คาดการณ์ ไทยส่งออกข้าวโพดสูงขึ้น

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(USDA) คาดปริมาณส่งออกข้าวโพดของไทยในปี 2559/60 อาจถึง 0.7 ล้านตัน จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้เพียง 0.5 ล้านตัน เนื่องจากในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559/60 ไทยส่งออกข้าวโพด 0.6 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ โดย USDA ชี้ว่าเป็นการเขยิบเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ของโลก
 

ที่มา: blackseagrain.net  สรุปโดย: มกอช. (13/06/60)