นักวิชาการชี้ ควรเร่งลดการใช้ยาปฏิชีวนะกับไก่งวง

                นักวิชาการด้านโภชนาการสัตว์ปีกชี้ ควรเร่งลดการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการเลี้ยงไก่งวง หลังพบว่ายังคงมีการใช้ยาดังกล่าวเป็นจำนวนมากภายในฟาร์มไก่งวง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะในร่างกายผู้บริโภค
                    ที่ผ่านมา เยอรมนีได้ทำแบบสำรวจในปี 2557 พบว่า มีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมากในกระบวนการเลี้ยงไก่งวง โดยพบว่ากว่าร้อยละ 93 ของไก่งวงทั้งหมดได้รับยาปฏิชีวนะ โดยเฉลี่ยทุกๆ 20 วัน  นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ได้ เผยว่ามีความพยายามในการลดใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มสัตว์ปีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังคงพบการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มไก่งวงในปริมาณที่มาก กว่าฟาร์มสัตว์ปีกประเภทอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
                 ทั้งนี้ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่งวงถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ เพราะเป็นสัตว์ที่มีปัญหาสุขภาพค่อนข้างมาก โดยผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับโภชนาการอาหารสัตว์และการบริหารจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการพึ่งพายาดังกล่าว

ที่มา: allaboutfeed.net สรุปโดย: มกอช. (14/06/60)