รัสเซีย เพิ่มการผลิตเนื้อหมู และไก่

           กระทรวงเกษตรรัสเซีย เผยใน 5 เดือนแรกของปี 2560 รัสเซียผลิตเนื้อปศุสัตว์ และเนื้อสัตว์ปีก เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3.1 คิดเป็นปริมาณ 5.4 ล้านตัน โดยในส่วนของเนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีกพบว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ส่วนเนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อแพะ ลดลงร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณการผลิตไข่ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 คิดเป็นปริมาณกว่า 18.2 พันล้านฟอง

           ทั้งนี้ มีการรายงานจำนวนปศุสัตว์ทุกชนิดในประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ว่ามีวัวเนื้อจำนวน 19.7 ล้านตัว วัวนมจำนวนกว่า 8.4 ล้านตัว หมูจำนวนเพิ่มขึ้น 23.4 ล้านตัว แกะและแพะ 27.1 ล้านตัว และสัตว์ปีก 465.2 ล้านตัว
 
 
 
 
 
ที่มา : blackseagrain.net
สรุปโดย มกอช. (19/06/2560)