การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลาร้า ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 จังหวัดชัยนาท

                การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลาร้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท  

                ดาวน์โหลดเอกสาร

                - รายละเอียดการสัมมนา [ดาวน์โหลด]

 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน  มกอช.