อินเดียสั่งระงับกม. ห้ามจำหน่ายโคเพื่อเชือด

         ศาลสูงสุดอินเดียประกาศตัดสิน ระงับกฎหมายห้ามจำหน่ายโค กระบือ เพื่อเชือดขายในตลาดค้าเนื้อสัตว์ จากที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียมีการผลักดันกฎหมายห้ามขายจนมีผลบังคับใช้ช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่พบว่าถูกต่อต้านอย่างรุนแรง เนื่องจาก ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเนื้อ และหนังโคของอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดผู้ส่งออกสินค้าเนื้อโครายใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์จากหนังโคเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีมูลค่าทางการตลาดกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี

          ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดีย ชี้แจงถึงที่มาของการประกาศกฎหมายห้ามเชือดก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาครัฐมุ่งให้ใช้ปศุสัตว์เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นหลัก
สรุปโดย  : มกอช.(14/07/2560)