กัมพูชาเฮส่งออกข้าว รับโควตาจีนขยายเพิ่มนับแสนตัน

           กัมพูชา เผยสถิติการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่ามีปริมาณสูงถึง 288,562 ตัน (เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) โดยสามารถส่งออกไปยังจีนกว่า 94,000 ตัน, ฝรั่งเศส 37,000 ตัน และโปแลนด์ 25,000 ตัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง

           กระทรวงเกษตรกัมพูชาได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพในการผลิต เพื่อให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีคาดการณ์ว่าในปี 2560 กัมพูชาอาจส่งออกข้าวได้ถึง 600,000 ตัน แต่ด้วยแนวโน้มการส่งออกในปัจจุบันอาจทำให้ยอดส่งออกตลอดปีไม่ตรงตามเป้าหมาย แม้ว่าจีนจะเพิ่มโควตาส่งออกข้าวให้เป็น 200,000 ตัน ในปี 2560 และเตรียมเพิ่มเป็น 300,000 ตันในปี 2561 ก็ตาม

          ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2560 กัมพูชาอาจผลิตข้าวสารกว่า 5 ล้านตัน ซึ่งมีมากกว่าความต้องการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังไม่ชัดเจนว่าปริมาณการส่งออกข้าวจะตรงตามคาดการณ์ภาครัฐ เนื่องจาก กัมพูชาไม่ได้ทำข้อตกลงทางการค้า ที่อาจช่วยเพิ่มโควตาส่งออกข้าว
 
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
สรุปโดย มกอช.(14/07/2560)