จีนไฟเขียว นำเข้าเนื้อหมู-สัตว์ปีกเบลารุส

          ทางการจีนและเบลารุสลงนามในข้อตกลง 2 ฉบับที่จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการเบลารุส 21 แห่งส่งออกเนื้อวัวแช่แข็งและ5แห่งส่งออกสัตว์ปีกไปยังประเทศจีน รวมถึงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับอาหารที่นำเข้าและส่งออกระหว่างจีนและเบลารุส

           ทั้งนี้ จีนและเบลารุสได้ดำเนินการในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีระหว่างกัน โดยก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการเบลารุสถึง36แห่งได้รับอนุญาตให้ส่งออกนมไปยังจีน และลำดับถัดไปคือจีนได้เตรียมออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเบลารุสส่งออกปลาน้ำจืดมายังจีน และทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังว่าจะสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพสูงจากเบลารุสมายังจีนมากขึ้นในอนาคต
 
 
 
 
 
ที่มา : thecattlesite.com
สรุปโดย :  มกอช. (14/07/2560)