โคลอมเบียยังพบโรค FMD ระบาดเพิ่ม

           โคลอมเบียยังคงพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) serotype O เพิ่มเติมในฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งในพื้นที่รัฐ Cundinamarca ทางตอนกลางของประเทศ ทำให้วัวติดเชื้ออีกกว่า 83 ตัวและตายไป 2 ตัว โดยตั้งแต่พบการระบาดเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 โคลอมเบียพบวัวที่ติดเชื้อแล้วกว่า 166 ตัวและตายไปแล้ว 12 ตัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการให้วัคซีนอย่างทั่วถึงและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของการระบาดที่มา : OIE
สรุปโดย : มกอช. (17/07/2560)