การสัมมนาระดมความเห็นต่อแนวทางปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเส้นใหมไทยสาวมือ ในวันที่ 29 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อแนวทางปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเส้นใหมไทยสาวมือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  จ.ขอนแก่น
 
                     เอกสารดาวน์โหลด
                    - รายละเอียดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]
                    - กำหนดการสัมมนา [
ดาวน์โหลด]

 

ที่มา : มกอช.