พิธีมอบรางวัลฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต " เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" เมื่อวันที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่

               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต " เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่