เซอร์เบียมั่นใจ พร้อมเปิดตลาดค้าเนื้อสัตว์ไปจีน

                กลุ่มผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ของเซอร์เบียได้ลงนามข้อตกลงเป็นครั้งแรกในการส่งออกเนื้อแกะจำนวน 3,000 ตัว ไปยังจีน และอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายสำหรับการเปิดตลาดส่งออกเนื้อวัว ซึ่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของเซอร์เบียได้รับความสนใจจากผู้บริโภคของจีนเป็นจำนวนมาก
                  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตเนื้อสัตว์ได้แสดงความมั่นใจในกำลังการผลิตว่าจะสามารถส่งออกแกะได้มากถึง 80,000 ตัว ถ้าประเทศจีนมีความต้องการ โดยการเจรจาข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับตลาดค้าเนื้อแกะและเนื้อวัวในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้น

ที่มา: globalmeatnews สรุปโดย: มกอช. (28/09/60)