เวียดนาม เตรียมแบนเนื้อสุกรไม่ติด QR code

                เวียดนาม สั่งแบนเนื้อสุกรที่ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดของโครงการส่งเสริมการติดฉลากตรวจสอบย้อมกลับ โดยใช้สติกเกอร์วงแหวน QR code หากวางจำหน่ายภายในตลาด Binh Dien และ Hoc Mon นครโฮจิมินห์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าเวียดนามเข้าร่วมตรวจสอบ และติดตามความปลอดภัยอาหารอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งระงับการวางจำหน่ายเนื้อสุกรที่ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ภาครัฐจะยุติการสนับสนุนเงินทุนดำเนินการร้อยละ 50 ให้เกษตรกรตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบ และติดตามผู้ประกอบการ และการขนส่งหมูภายในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเร่งปราบปรามผู้ประกอบการที่เพิ่มน้ำหนักเนื้อสุกรที่จำหน่าย โดยผิดกฏหมายเช่น การลักลอบฉีดน้ำเข้าไปเพิ่มน้ำหนักเนื้อ เพื่อป้องกันความปลอดภัยอาหาร และคุ้มครองผู้บริโภค
 
ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. (12/10/60)