โอมาน สั่งแบนไก่จากบัลแกเรียแล้ว

                กระทรวงเกษตร และประมงของโอมาน (MoAF) ประกาศระงับห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบัลแกเรีย เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกรุนแรง (HPAI) ระลอกที่สองในบัลแกเรีย ซึ่งในขณะเดียวกระทรวงเกษตร และประมงของโอมานได้ประกาศยกเลิกการระงับห้ามนำเข้าสัตว์ปีกหลายประเทศ ทั้ง มาเลเซีย อังกฤษ อินเดีย เยอรมนี และรัฐวิสคอนซิน และเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาด้วย
                  ทั้งนี้ นี้ประกาศระงับห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากบัลแกเรียรอบที่ 2 ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นผลจากการพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดหลายแห่งภายในสหภาพยุโรป และอินเดีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดบัลแกเรียได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกแล้ว

ที่มา: muscatdaily.com สรุปโดย: มกอช. (9/11/60)