อินเดียเตรียมออกระเบียบจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะเลี้ยงสัตว์

                กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดียเตรียมปรับปรุงระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในไก่ สุกร และปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ครอบคลุมยาปฏิชีวนะ 42 ชนิด และยาสัตว์ 77 ชนิด เพื่อลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
                ทั้งนี้ การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเป็นผลจากความกังวลต่อเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ หลังองค์กรควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ศึกษาปริมาณยาปฎิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่จำหน่ายในประเทศ ส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพบว่ากระบวนการกำจัดของเสียในฟาร์มสัตว์ปีกอย่างไม่เหมาะสมอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อต่างๆติดต่อมาสู่คน นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli ทุกตัวอย่าง เชื้อ Klebsiella
pneumoniae ร้อยละ 92 และเชื้อ Staphylococcus lentus ร้อยละ 78 ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด
 
ที่มา: globalmeatnews.com สรุป: โดย มกอช. (27/11/60)