ทีมวิจัยมะกัน พบสารเร่งหมูโตจากธรรมชาติ

                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าทีมนักวิจัยจาก Agricultural Research Service (ARS) ค้นพบอาหารเสริมจากธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแก่ลูกหมูได้
                ทีมวิจัยดังกล่าวค้นพบว่า การให้สาร L-glutamine แก่ลูกหมูที่อยู่ในสภาวะเครียดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของลำไส้ และเพิ่มสุขภาพและผลผลิตของหมูได้ โดยเมื่อให้อาหารที่ผสม L-glutamine แก่ลูกหมูที่อยู่ในสภาวะเครียดจะช่วยให้ลูกหมูมีการเจริญเติบโตและสุขภาพของลำไส้ดีกว่ากลุ่มที่ให้อาหารปกติ หรืออาหารที่ผสมยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกหมูกินอาหารมากกว่ากลุ่มอื่นๆถึงร้อยละ 60 ส่วนลูกหมูที่กินอาหารปกติจะมีอัตราความเสียหายของลำไส้เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตลดลง และมีการเจ็บป่วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
                ทั้งนี้ ความเครียด เช่น การหย่านม หรือการขนส่ง จะทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง และสัตว์ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น การให้อาหารเสริมจะช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว และช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการมักให้ยาปฏิชีวนะในอาหารทดแทนอาหารเสริมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากความเครียดและเพิ่มการเจริญเติบโตของสัตว์ ทำให้เกิดปัญหาการดื้อยาเป็นวงกว้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://academic.oup.com/jas/article/95/1/91/4703256
 
ที่มา thepigsite.com สรุปโดย มกอช. (2/02/61)