โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่" จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำผลิต จำนวน 2 ครั้ง

                โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่" จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำผลิต จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.