นักวิจัยชี้ วัวกินหญ้ามากนมยิ่งคุณภาพดี

                 นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเดนมาร์กร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของนมจากวัวที่เลี้ยงด้วยการให้หญ้าเป็นอาหารมากกว่า 60% ของโภชนาการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหญ้าสด หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก โดยพบว่านมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านมปกติ มีปริมาณโอเมก้า 3 มากกว่านมปกติถึง 62% และมีปริมาณกรดคอนจุเกเตดไลโนลีอิก (Conjugated Linoleic Acids, CLA) มากกว่าถึง 17% ซึ่งการมีปริมาณโอเมก้า 3 และ กรดดังกล่าวสูงขึ้นนั้นดีต่อสุขภาพ กล่าวคือส่งผลดีต่อระบบเผาผลาญและหัวใจ ตลอดจนช่วยปรับสมดุลไขมันในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆที่ดีต่อ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเด็กทารก
                 การเลี้ยงโคนมด้วยสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีนั้นจะได้นมคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตที่สูงขึ้นด้วย นั้นหมายถึงรายได้ที่สูงขึ้น
  
ที่มา dairyglobal.net สรุปโดย มกอช. (30/3/2561)