126 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร มกอช.ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ปีที่ 126 ซึ่งมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
 
 
 
 
+