การประชุม การรับรองระบบงานตามข้อกำหนด Third Party Rule PCHF และ PCAF และความคืบหน้า Food ASEAN MRA เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

               นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานการเปิดการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานตามข้อกำหนด Third Party Rule PCHF และ PCAF และความคืบหน้า Food ASEAN MRA เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ