สิงคโปร์ระงับนำเข้าเป็ดเดนมาร์กเพราะไข้หวัดนกอีกแล้ว!

                หน่วยงานเกษตรอาหารและสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, AVA) ได้ระงับการนำเข้าเนื้อเป็ดเป็นการชั่วคราวจากฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมือง Faksinge เขต Vordingborg  ของเดนมาร์ก และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza, LPAI) ที่ฟาร์มดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื้อเป็ดจากพื้นที่อื่นในเดนมาร์กยังสามารถนำเข้าได้ แต่ต้องมีใบ Health Veterinary Certificate ซึ่งรับรองว่ามาจากแหล่งปลอดโรคระบาด ส่วนเนื้อเป็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตทำลายเชื้อไข้หวัดนกจะไม่ถูกระงับนำเข้า 
                ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวเคยได้ระงับการนำเข้าระงับการนำเข้าเนื้อเป็ดเป็นการชั่วคราวจากฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมือง Vinderup เขตฮอลสเตโบ Holstebro ของเดนมาร์ก และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza) ซึ่งล่าสุดยังไม่ได้ยกเลิกการระงับนำเข้า
ที่มา: ava.gov.sg สรุปโดย: มกอช. (5/07/2561)