ญี่ปุ่นไฟเขียว นำเข้าข้าวสาลีจากแคนาดาอีกครั้ง

                เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีจากแคนาดา หลังการระงับการนำเข้าสินค้ามากกว่า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลังจากแคนาดาตรวจพบว่ามีต้นข้าวสาลีตัดต่อพันธุกรรม (Genetically modified :GM) ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เมืองออตตาวา  โดยคณะรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรญี่ปุ่นกล่าวว่าได้ตัดสินใจยกเลิกห้ามการนำเข้าสินค้าดังกล่าว เนื่องจากว่าญี่ปุ่นตรวจไม่พบข้าวสาลี GM ในท้องตลาด ทั้งนี้ญี่ปุ่นจะเริ่มอนุญาตการนำเข้าอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีการปนเปื้อน GM อยู่
 
ที่มา: channelnewsasia.com สรุปโดย: มกอช. (26/07/2561)