ภาพบรรยากาศงานการประชุม ผู้ประสานงานเครือข่ายระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของอาเซียน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2554

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดประชุม ผู้ประสานงานเครือข่ายระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของอาเซียน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ