งานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554

                ภาพกิจกรรมงานครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554