มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เห็ดฟางมกษ.1515-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558 
กากถั่วเหลืองมกษ.8802-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558
ปลากะพงขาวมกษ. 7016-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558
ถั่วฝักยาวมกษ.1516-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558
เห็ดเข็มมกษ.1517-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558 
มะม่วงมกษ.5-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558
มะละกอมกษ.24-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 302 ง 19 พ.ย. 2558 
แก้วมังกรมกษ.25-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 302 ง 19 พ.ย. 2558 
แตงเทศมกษ.26-2559เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง 2 ก.พ. 2560
พริกมกษ.1502-2560เล่ม 135
ตอนพิเศษ 99 ง
 7 เม.ย. 2560 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13