มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ปลาหมึกมกษ.7005-2548เล่ม 122
ตอนที่ 82ง
 29 ก.ย. 2548
เส้นไหมไทย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม1:เส้นไหมไทยสาวมือ มกษ. 8000-2555 แทนมกษ.8000-2548 เล่ม 122
ตอนที่ 114 ง
 8 ธ.ค. 2548  
ปุ๋ยหมักมกษ.9503-2548เล่ม 122
ตอนที่ 114 ง
 8 ธ.ค. 2548
กล้วยมกษ.0006-2548 เล่ม 122
ตอนที่ 122 ง
 22 ธ.ค. 2548
ปลาแล่เยือกแข็งมกษ.7014-2548เล่ม 123
ตอนพิเศษ 11 ง
 25 ม.ค. 2549
ปูม้ามกษ.7004-2548 เล่ม 123
ตอนพิเศษ 11 ง
 25 ม.ค. 2549 
ลิ้นจี่มกษ.7-2549เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
เนื้อลำไยสดอบแห้งมกษ.8-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549
เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปรรูปมกษ.9-2549เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549
ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกมกษ.10-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13