มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
แตงโมมกษ. 20-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
เส้นไหมดิบ เล่ม 1 : เส้นไหมไทยสาวมือมกษ. 8000-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556 
หญ้าแพงโกลาแห้งมกษ. 8801-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556
ไข่เป็ดมกษ. 6703-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556
ถั่วเหลืองเมล็ดแห้งมกษ. 4701-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 76 ง 25 มิ.ย. 2556
ปลานิลมกษ. 7001-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 76 ง 25 มิ.ย. 2556
ขิงมกษ. 3002-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 85 ง 15 ก.ค. 2556
น้อยหน่ามกษ. 21-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 32 ง 13 ก.พ. 2557
สละมกษ. 22-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
เส้นไหมดิบสาวด้วยเครื่องจักรมกษ. 8002-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13