มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 158 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 2-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามมกษ.6915-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามมกษ.6915 (G)-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ มกษ.9050-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครป มกษ.5907-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์:ระบบการผลิตไก่เนื้อมกษ.9052-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่มกษ. 6909-2562 รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ. 6909(G)-2562รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.9000-2552 แทน มกษ.9000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6900-2559 และใช้มาตรฐาน มกษ.6913-2559 แทน มกษ.6900-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 79ง
 23 ก.ค. 2546  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19