มาตรฐานระบบ(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 151 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 68 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
ยกเลิก มกษ.6908-2553 และใช้ มกษ.6908-2560 แทน
มกษ. 6908-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 79 ง 25 มิ.ย. 2553  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟมกษ. 5903-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียวมกษ. 5503-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.7421-2561 แทน มกษ. 7421-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบมกษ. 3500-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงานมกษ. 5902-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์:การขนส่งสัตว์ทางบกมกษ. 9034-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
หลักการจัดทำคอมพาร์ตเมนต์สำหรับปศุสัตว์มกษ. 9033-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งมกษ. 4402-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วลิสงมกษ. 4900-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19