หลักสูตรฝึกอบรม


2017
30 OCT - 1 NOV

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 10 วันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกยน 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ พิพัฒน์  สำนักงานสาทร  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์   โทรศัพท์: 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 [ ลงทะเบียนออนไลน์ / รายละเอียดเพิ่มเติม ]20-22
SEPTEMBER 2017

หลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF) ในวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทร 094-7058054 หรือทาง e-mail : kufsp@hotmail.com

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]11-13
SEPTEMBER 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการกับบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท รับสมัครลงทะเบียนเข้าอบรม / ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครเข้าอบรมได้ที่ : www.foodpro.co.th/pcqi9-11
AUGUST 2017

หลักสูตร PCQI for Preventive Controls for Human Food

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร PCQI for Preventive Controls for Human Food ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ( ฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ) ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าประกาศนียบัตร 1,800 บาท) ชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-5515-6 (คุณปิ่นรัช)
Website : www.foodtech.sc.chula.ac.th
Email : ftcuworkshop@gmail.com

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]24-26
JULY 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food (รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คน  สมัครภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560   ปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครเต็ม
โปรดคลิกกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมได้ที่ [ กรอกใบสมัคร ]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ทับกฤช : 085-733-8853 / อาจารย์นิอร : 089-695-9787
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 2238    E-mail: ahs@christian.ac.th26-28
JULY 2017

หลักสูตร International Workshop on the Food Safety: Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) – Standard Preventive Controls for Human Food (PCHF)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ และหอการค้าไทย จะจัดคอร์สฝึกอบรม International Workshop on the Food Safety: Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) – Standard Preventive Controls for Human Food (PCHF) ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร : Asst.Prof.Dr.Girish Ganjyal
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่งได้ที่ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.
www.crdc.kmutt.ac.th    โทร 02-4707781
Email : orapin.ker@kmutt.ac.th, orapinkerd@hotmail.com

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ได้ที่

[ แผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ]2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมรายเดือน (ประจำปี 2017) และ Download ใบสมัคร หรือ ลงทะเบียนผ่าน Website ได้ที่

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร [ Download ] และกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ (คุณวา) ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2751-4050 ต่อ 184 โทรสาร 0-2751-4048 หรือ E-mail : kattiya@tuv-nord.com

[รายละเอียดเพิ่มเติม]