หลักสูตรฝึกอบรม


2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ได้ที่

[ แผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ]26-28
April 2017

หลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF) ในวันที่ 26-28 เม.ย. 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทร : 02-9428629-35 ต่อ 1307, 094-7058054 หรือทาง e-mail : kufsp@hotmail.com
19-21
April 2017

PCQI Training: Preventive Controls for Human Food

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร PCQI Training: Preventive Controls for Human Food รุ่น 4 ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
"ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2560 (รับสมัคร 25 ท่าน)"

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
8-10
FABUARY 2017

Preventive Controls for Human Food

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Fostat) กำหนดจัดอบรม หลักสูตร Preventive Controls for Human Food ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมรายเดือน (ประจำปี 2017) และ Download ใบสมัคร หรือ ลงทะเบียนผ่าน Website ได้ที่

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร [ Download ] และกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ (คุณวา) ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2751-4050 ต่อ 184 โทรสาร 0-2751-4048 หรือ E-mail : kattiya@tuv-nord.com

[รายละเอียดเพิ่มเติม]