หลักสูตรฝึกอบรม


22 - 24
APRIL 2019

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 22 วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วน :   คุณอภิชาติ (วัน) 09-2974-5576  Line ID:  @foodpro หรือ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 10 เมษายน 2562 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
6 - 8
FABRUARY 2019

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 21 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วน :   คุณอภิชาติ (วัน) 09-2974-5576  Line ID:  @foodpro หรือ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 30 มกราคม 2562 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
21-23
JANUARY 2019

หลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน   ราคาท่านละ 14,999 บาท   พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 13,000 บาท ปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วิธีการชำระเงิน   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่บัญชี: 374-1-49269-8
ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณณัฐชา พัตรปาน / คุณปรียชาติ จันทโชติ
โทรศัพท์: 02-9428926-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 หรือ Fax: 02-942-7991
e-mail: kufsp@hotmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 16 มกราคม 2562 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!! )  
[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


28 - 30
NOVEMBER 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 20 วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วน :   คุณอภิชาติ (วัน) 09-2974-5576  Line ID:  @foodpro หรือ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 21 พฤศจิกายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
19 - 21
SEPTEMBER 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 19 วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วน :   คุณอภิชาติ (วัน) 09-2974-5576  Line ID:  @foodpro หรือ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 12 กันยายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
17-19
SEPTEMBER 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน   ราคาท่านละ 14,999 บาท   ( *** พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 13,000 บาท *** )

วิธีการชำระเงิน  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี : หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่บัญชี : 374-1-49269-8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณณัฐชา พัตรปาน และ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ : 0-2942-8926-35 ต่อ 1307, 09-4705-8054  Fax :  0-2942-7991  e-mail: kufsp@hotmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 ( รับจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!! )   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


6 - 8
SEPTEMBER 2018

27 - 29
August 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food (PCAF)

บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food (PCAF) ในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม  หลักสูตรวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561  [รายละเอียด]

รายละเอียดเพิ่มเติม  หลักสูตรวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561  [รายละเอียด]
18-20
JULY 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 17 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   สายด่วน :   คุณอภิชาติ (วัน) 09-2974-5576  Line ID:  @foodpro หรือ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 11 กรกฎาคม 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
18-20
JULY 2018

[ สมัครทุนฝึกอบรม ] หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการ จัดสรรทุนการฝึกอบรมประเภท 100% และ 50% ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA ระหว่าง 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้กรุงเทพ สุขุมวิท 23 โดยสามารถขอรับทุนฝึกอบรมแบบเต็มจำนวน 15,000 บาท (100%) และ บางส่วน 7,500 บาท (50%)  ( ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561 )

[ ลงทะเบียนสมัครทุนฝึกอบรมออนไลน์ ]


18-22
JUNE 2018

หลักสูตร Preventive Control for Animal Food Course และ หลักสูตร Preventive Control for Human Food Course

บริษัท เอ็นเอสเอฟ เอเซีย-แปซิฟิค จำกัด  กำหนดจัดอบรม

1. หลักสูตร Preventive Control for Animal Food Course ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 (เวลา 9.00-17.00 น. ) และวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เวลา 9.00-12.00 น. )  ณ NSF Asia Pacific ชิดลม กรุงเทพฯ

2. หลักสูตร Preventive Control for Human Food Course ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เวลา 13.00-17.00 น. ) และวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (เวลา 9.00-17.00 น. )  ณ NSF Asia Pacific ชิดลม กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ราคา 15,000 บาท / คน / หลักสูตร (สมัคร 2 หลักสูตร รับส่วนลด 10 %)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   Khun Kasama  โทรศัพท์ : 0-2650-3080   e-mail : kpoengkuna@nsf.org

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]


20-22
JUNE 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 0-2119-5129   e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
23-25
MAY 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 15 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ/พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 081-4285999 / 02-1195129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : masci.or.th/events

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : www.sgs.co.th/en/training-services

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : www.fostat.org/training

[รายละเอียดเพิ่มเติม]