หลักสูตรฝึกอบรม


20-22
JUNE 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ/พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 081-4285999 / 02-1195129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
23-25
MAY 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 15 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ/พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 081-4285999 / 02-1195129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  

[ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : masci.or.th/events

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : www.sgs.co.th/en/training-services

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2018
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)  ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2561

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถดูกำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ : www.fostat.org/training

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
26-28
MARCH 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 14 วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา [บรรยายไทย รับ Cert จาก USA] ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   วรัญญา/พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 064-2100839 / 081-4285999 / 02-1195129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 19 มีนาคม 2561 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )  [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
29-31
JANUARY 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food วันที่ 29-31 มกราคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 02-119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 22 มกราคม 2561 ( รับจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น !!! )  [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
20-22
NOVEMBER 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ Food Pro Academy บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ ห้อง 3307 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ อภิชล กำเนิดว้ำ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   โทรศัพท์: 074-286387 / 091-8468499   e-mail: apichon.k@psu.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (รับจำนวนจำกัด 25 คน)  [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

ดูรายละเอียดหลักสูตร PCQI ที่ผ่านมา  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]