หลักสูตรฝึกอบรม


3-5
JULY 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food (รุ่นที่5)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการกับบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท สมัครภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]20-22
JUNE 2017

หลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF)

สถาบันอาหาร  กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food (PCHF) ในวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 2560 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2201-2209

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ได้ที่

[ แผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ]8-10
FABUARY 2017

Preventive Controls for Human Food

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Fostat) กำหนดจัดอบรม หลักสูตร Preventive Controls for Human Food ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมรายเดือน (ประจำปี 2017) และ Download ใบสมัคร หรือ ลงทะเบียนผ่าน Website ได้ที่

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร [ Download ] และกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ (คุณวา) ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2751-4050 ต่อ 184 โทรสาร 0-2751-4048 หรือ E-mail : kattiya@tuv-nord.com

[รายละเอียดเพิ่มเติม]