หลักสูตรฝึกอบรม


29-31
JANUARY 2018

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  ด้วยความร่วมมือในการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food วันที่ 29-31 มกราคม 2561 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ พิพัฒน์ สำนักงานสาทร อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  โทรศัพท์ : 08-1428-5999 / 02-119-5129   e-mail: info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 22 มกราคม 2561 ( รับจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น !!! )  [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
20-22
NOVEMBER 2017

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ Food Pro Academy บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ ห้อง 3307 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณ อภิชล กำเนิดว้ำ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   โทรศัพท์: 074-286387 / 091-8468499   e-mail: apichon.k@psu.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (รับจำนวนจำกัด 25 คน)  [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

ดูรายละเอียดหลักสูตร PCQI ที่ผ่านมา  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ได้ที่

[ แผนการฝึกอบรมประจำปี 2017 ]2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กำหนดจัดอบรม หลักสูตร FSPCA (The Food Safety Preventive Control Alliance) ผู้สนใจสามารถดูแผนการฝึกอบรมรายเดือน (ประจำปี 2017) และ Download ใบสมัคร หรือ ลงทะเบียนผ่าน Website ได้ที่

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
2017
JANUARY-DECEMBER

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์" (FSPCA : Preventive Controls for Human Food (PCQI)) ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

วิธีการสมัคร
ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร [ Download ] และกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขัตติยา ขันธจิตร์ (คุณวา) ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2751-4050 ต่อ 184 โทรสาร 0-2751-4048 หรือ E-mail : kattiya@tuv-nord.com

[รายละเอียดเพิ่มเติม]