หลักสูตรฝึกอบรม


2022
31 Aug - 2 Sep

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 49 แบบออนไลน์ ระหว่าง 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (พิเศษ!!! ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษต่ำสุด) (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2022
27 - 29 Jun

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 48 แบบออนไลน์ ระหว่าง 27 - 29 มิถุนายน 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (พิเศษ!!! ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษต่ำสุด) (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2022
May - Dec

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls สำหรับ อาหารมนุษย์ (Human Food) และ อาหารสัตว์ (Animal Food)

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls สำหรับ อาหารมนุษย์ (Human Food) และ อาหารสัตว์ (Animal Food)  เพื่อไปทำหน้าที่ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ของสหรัฐอเมริกา

จัดสอนผ่านระบบ Zoom พร้อมรับ clip ทบทวน หรือ In-house Face-to-face ตามวันที่ทางองค์กรต้องการ

สอนโดย สุวิมล สุระเรืองชัย รหัสผู้สอนอาหารมนุษย์ 62279239 และ รหัสผู้สอนอาหารสัตว์ 4dbca812 ซึ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวเคมี และเทคโนโลยีทางด้านเกษตร และมีประสบการณ์ตรงในสายวิจัย ประกันคุณภาพ ดูแลและจัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนผ่านการรับรอง การตรวจประเมิน วิทยากร และ ที่ปรึกษาในมาตรฐานสากลต่างๆ นานกว่า 25 ปี รวมถึงได้สร้างความมั่นใจในการจัดทำ Food Safety Plan ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วน เป็นที่ยอมรับจากผู้ตรวจประเมินทั้งไทยและเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน และพร้อมช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ Zoom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   อาจารย์สุวิมล สุระเรืองชัย   e-mail : suwimol.su@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
[https://www.facebook.com/SystemDevelopmentConsultantBySuwimolSurareungchai]
[https://fspca.force.com/FSPCA/s/profile/00536000002oNa3AAE?t=1547554064615]


2022
18 - 20 May

หลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณปรียชาติ จันทโชติ   ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
โทร :  094-705-8054   e-mail : kufsp@hotmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]


2022
19 May

หลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด   จัดอบรมหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

พิเศษ!! ลงทะเบียนอบรมกับ SGS Academy วันนี้ รับส่วนลดทันทีสูงสุดถึง 5,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร :  02 678 1813   Line ID :   @sgsthailand   e-mail : training.thailand@sgs.com

โบรชัวร์ตารางการอบรมทั้งหมด   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

Facebook SGS  [รายละเอียด]

เว็บไซต์ SGS  [รายละเอียด]


2022
23 - 25 Mar
28 - 30 Jun

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด   จัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2565 และ 28 - 30 มิถุนายน 2565

พิเศษ!! ลงทะเบียนอบรมกับ SGS Academy วันนี้ รับส่วนลดทันทีสูงสุดถึง 5,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร :  02 678 1813   Line ID :   @sgsthailand   e-mail : training.thailand@sgs.com

โบรชัวร์ตารางการอบรมทั้งหมด   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

Facebook SGS  [รายละเอียด]

เว็บไซต์ SGS  [รายละเอียด]


2022
27 - 29 Apr

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด   จัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565

พิเศษ!! ลงทะเบียนอบรมกับ SGS Academy วันนี้ รับส่วนลดทันทีสูงสุดถึง 5,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร :  02 678 1813   Line ID :   @sgsthailand   e-mail : training.thailand@sgs.com

โบรชัวร์ตารางการอบรมทั้งหมด   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

Facebook SGS  [รายละเอียด]

เว็บไซต์ SGS  [รายละเอียด]


2022
28 - 30 Mar

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 47 แบบออนไลน์ ระหว่าง 28 - 30 มีนาคม 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (พิเศษ!!! ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษต่ำสุด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2022
31 Jan - 2 Feb

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 45 แบบออนไลน์ ระหว่าง 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 มกราคม 2565 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
29 Nov - 1 Dec

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 43 แบบออนไลน์ ระหว่าง 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
29 Sep - 1 Oct

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 กันยายน 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
2-4 Aug

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   ได้รับอนุมัติจาก FSPCA หน่วยงานในกำกับ FDA สหรัฐอเมริกา ให้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ และกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]