หลักสูตรฝึกอบรม


2022
31 Jan - 2 Feb

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 45 แบบออนไลน์ ระว่าง 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 มกราคม 2565 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
29 Nov - 1 Dec

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 43 แบบออนไลน์ ระว่าง 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
29 Sep - 1 Oct

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 24 กันยายน 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
2-4 Aug

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   ได้รับอนุมัติจาก FSPCA หน่วยงานในกำกับ FDA สหรัฐอเมริกา ให้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ และกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
26-28 May

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   ได้รับอนุมัติจาก FSPCA หน่วยงานในกำกับ FDA สหรัฐอเมริกา ให้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ และกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ (สมัครภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษ) ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999/02-0162821   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2021
31 Mar - 2 Apr

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

FOODPRO ACADEMY โดยบริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 39 วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ และรับสิทธิส่วนลดได้ ภายใน 17 มีนาคม 2564 จะได้ส่วนลดราคาพิเศษ ปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
3-5
FEB 2021

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด (FOODPRO ACADEMY)   ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในกำกับ FDA สหรัฐอเมริกา ให้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ และกำหนดจัดอบรม ระว่าง 3-5 ก.พ. 64 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) อเมริกา จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ภายใน 20 มกราคม 2563 จะได้ส่วนลดราคาพิเศษ ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันสุดท้าย 27 มกราคม 2564 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร   [ ดาวน์โหลด ]

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
27-29
Jan 2021

หลักสูตร Preventive Controls for Human Food

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 6 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]