หลักสูตรฝึกอบรม


24-26
Jun 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food อบรมออนไลน์ เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเดินทาง อบรมแบบออนไลน์​ สอนสด (ไม่ใช่ดูวีดีโอ) เรียนที่บ้าน มีกิจกรรม “Workshop /อภิปรายกลุ่ม แบบออนไลน์ บรรยาย เป็นภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ดาวน์โหลดโบรชัวร์  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
22-24
APR 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 35 อบรมออนไลน์ วันปกติเดือนเมษายน วัน (พฤหัส-ศุกร์)​ที่ 22-24 เมษายน 2463 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเดินทาง อบรมแบบออนไลน์​ สอนสด (ไม่ใช่ดูวีดีโอ) เรียนที่บ้าน มีกิจกรรม “Workshop /อภิปรายกลุ่ม แบบออนไลน์ บรรยาย เป็นภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
11,18,25
APR 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 34 วันที่ 11, 18 และ 25 เมษายน 2563 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเดินทาง อบรมแบบออนไลน์​ สอนสด (ไม่ใช่ดูวีดีโอ) เรียนที่บ้าน มีกิจกรรม “Workshop /อภิปรายกลุ่ม แบบออนไลน์ บรรยาย เป็นภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
5,12,19
APR 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 33 วันที่ 5, 12 และ 19 เมษายน 2563 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
18-20
MAR 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

สถาบันรับรอง มาตรฐานไอเอสโอ   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs REGULAR 2563) เพื่อสนุบสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
กำหนดวันอบรม วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400)

รายละเอียดค่าอบรม  ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท/ท่าน (จากท่านละ 15,000 บาท) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็น PCQI ตามเกณฑ์ที่ U.S. FDA โดยให้สิทธิ์การสมัคร 2 ท่านต่อบริษัท
- 1 ท่าน 2,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมแล้ว 2,675 บาท
- 2 ท่าน 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมแล้ว 5,350 บาท )
*****ชำระภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563*****

คุณสมบัติของ SME /ผู้เข้าอบรม
- ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคลากรของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการผลิตและแปรรูปอาหารที่ต้องส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริษัทฯ จัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 50 % ขึ้นไป
- บริษัทฯ มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท

เอกสารสมัครอบรม FSPCA และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ  [ดาวน์โหลด]
ลงทะเบียนออนไลน์   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]
26-28
FEB 2020

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 32 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

ดาวน์โหลดโบรชัวร์/ใบสมัคร  [ดาวน์โหลด]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณวิภาวี (แอน)  โทร :  087-596-8096 / 081-428-5-999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2563 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
27-29
JAN 2020

หลักสูตร Preventive Controls for Human Food

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 5 ในวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]


2-4
DEC 2019

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

บริษัท ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด   กำหนดจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 30 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เพื่อรับรองคุณสมบัติ PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท

ดาวน์โหลดโบรชัวร์  [ดาวน์โหลด]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณพิพัฒน์  โทร :  08-1428-5999   Line ID :  @foodpro  e-mail : info@foodpro.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์   ภายใน 25 พฤศจิกายน 2562 หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม ( รับจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!! )   [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมา  [รายละเอียด]
2019
15-19 NOV
18-20 DEC

หลักสูตร FSPCA Preventive Control for Human Food และ หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "FSPCA Preventive Controls for Human Food" ในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562 และหลักสูตร "FSPCA Preventive Controls for Animal Food" ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม  [รายละเอียด]