สมาชิกของ Codex

สมาชิกของ Codex เป็นภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ ปัจจุบัน Codex มีสมาชิก (member countries) 188 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
และสมาชิกที่เป็นองค์กร (member organization) 1 องค์กร คือ European Union


Africa

Member Member since
     Angola 1990
     Benin 1974
     Botswana 1978
     Burkina Faso 2002
     Burundi 1964
     Cabo Verde 1981
     Cameroon 1969
     Central African Republic 1971
     Chad 1978
     Comoros 2009
     Congo 1971
     Cote d'Ivoire 1969
     Democratic Republic of Congo 1970
     Djibouti 2009
     Equatorial Guinea 1988
     Eritrea 1996
     Eswatini 1972
     Ethiopia 1968
     Gabon 1972
     Gambia 1971
     Ghana 1966
     Guinea 1978
     Guinea-Bissaua 1974
     Kenya 1969
     Lesotho 1984
     Liberia 1971
     Madagascar 1966
     Malawi 1971
     Mali 2003
     Mauritania 1996
     Mauritius 1971
     Morocco 1968
     Mozambique 1984
     Namibia 1999
     Niger 1997
     Nigeria 1969
     Rwanda 1992
     Sao Tome and Principe 2009
     Senegal 1966
     Seychelles 1984
     Sierra Leone 1980
     Somalia 2009
     South Africa 1994
     South Sudan 2015
     Togo 1968
     Uganda 1964
     United Republic of Tanzania                            1972
     Zambia 1971
     Zimbabwe 1985

Asia

Member Member since
     Afghanistan 2005
     Bangladesh 1975
     Bhutan                                           2002
     Brunei Darussalam 1997
     Cambodia 1974
     China 1984
     Democratic People's Republic of Korea           1981
     India 1964
     Indonesia 1971
     Japan 1963
     Lao People's Democratic Republic 1995
     Malaysia 1971
     Maldives 2008
     Mongolia 1992
     Myanmar 1978
     Nepal 1974
     Pakistan 1970
     Philippines 1968
     Republic of Korea 1971
     Singapore 1969
     Sri Lanka 1972
     Thailand 1963
     Timor-Leste 2018
     Viet Nam 1989

Europe

Member Member since
     Albania 1992
     Armenia 1994
     Austria 1963
     Azerbaijan 2011
     Belarus 2006
     Belgium 1963
     Bosnia and Herzegovina 2007
     Bulgaria 1969
     Croatia 1994
     Cyprus 1971
     Czech Republic 1994
     Denmark 1963
     Estonia 1992
     European Union 2003
     Finland 1964
     France 1963
     Georgia 1998
     Germany 1963
     Greece 1963
     Hungary 1968
     Iceland 1970
     Ireland 1963
     Israel 1963
     Italy 1966
     Kazakhstan 2003
     Kyrgyzstan 2002
     Latvia 1993
     Lithuania 1992
     Luxembourg 1963
     Malta 1966
     Montenegro 2009
     Netherlands 1963
     North Macedonia 1994
     Norway 1963
     Poland 1963
     Portugal 1963
     Republic of Moldova 1997
     Romania 1969
     Russian Federation 1993
     San Marino 2016
     Serbia 2006
     Slovakia 1994
     Slovenia 1993
     Spain 1963
     Sweden 1963
     Switzerland 1963
     Tajikistan 2009
     Turkey 1963
     Turkmenistan 2012
     Ukraine 2004
     United Kingdom 1963
     Uzbekistan 2005

Latin America and the Caribbean

Member Member since
     Antigua and Barbuda 1988
     Argentina 1963
     Bahamas 2002
     Barbados 1970
     Belize 1992
     Bolivia (Plurinational State of)                        1971
     Brazil 1968
     Chile 1969
     Colombia 1969
     Costa Rica 1970
     Cuba 1964
     Dominica 1990
     Dominican Republic 1971
     Ecuador 1970
     El Salvador 1975
     Grenada 1982
     Guatemala 1968
     Guyana 1970
     Haiti 1984
     Honduras 1988
     Jamaica 1971
     Mexico 1969
     Nicaragua 1971
     Panama 1972
     Paraguay 1969
     Peru 1963
     Saint Kitts and Nevis 1996
     Saint Lucia 1987
     Saint Vincent and the Grenadines 2004
     Suriname 1984
     Trinidad and Tobago 1964
     Uruguay 1970
     Venezuela (Bolivarian Republic of) 1969

Near East

Member Member since
     Algeria 1970
     Bahrain 1981
     Egypt 1972
     Iran (Islamic Republic of)                               1966
     Iraq 1969
     Jordan 1966
     Kuwait 1964
     Lebanon 1970
     Oman 1972
     Qatar 1971
     Saudi Arabia 1968
     State of Libya 1972
     Sudan 1968
     Syrian Arab Republic 1968
     Tunisia 1965
     United Arab Emirates 1972
     Yemen 1988

North America

Member Member since
     Canada 1963
     United States of America                                 1963

Southwest Pacific

Member Member since
     Australia 1963
     Cook Islands 1998
     Fiji 1971
     Kiribati 1990
     Micronesia (Federated States of)                     1993
     Nauru 2011
     New Zealand 1963
     Papua New Guinea 1989
     Samoa 1974
     Solomon Islands 1998
     Tonga 1997
     Vanuatu 1997